Kontakt

Ordförande och bokning av lokalen
Ingrid Jägerhed
Tel. 0709-74 95 19 eller e-post 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00